Kjøpsinformasjon

Produkter og priser

Produktinformasjon
For nærmere beskrivelse av det enkelte produkt, klikk produktbilde eller tilhørende link ("Produktdetaljer".

Priser
Alle priser er i norske kroner eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m. samt merverdiavgift dersom leveringsadresse er innad i Norge.

Utenlandsleveranser påføres ikke merverdiavgift, forsendingen må da fortolles av kunden selv etter de regler som gjelder i de respektive land

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare blir kjøpet annulert, og kjøper får beskjed om dette via epost.

Uavhentede pakker
For bestillinger som ikke blir hentet ut på postkontoret vil Davvi Girji as fakturere kr 250,-

Dette dekker arbeid og kostnader i forbindelse med pakking, emballaje, verdifall, fakturering og returhåndtering av den uavhentede pakken. Fraktkostnader tur/retur og eventuelt oppkravsbeløp blir også lagt til fakturaen.

Frakt
Vi sender varene med Posten på den måten kunden bestiller. Kostnader forbundet med frakt beregnes etter Posten's til enhver tid gjeldende satser.

Dersom leveringsadressen er i Norge kan kunden velge mellom ulike leveringsalternativer (se under), levering til utland skjer alltid med postens særskilte servicepakker for utland.

Alternative leveringsmetoder innad i Norge:

Bedriftspakke dør-dør
Dette tar normalt 3 virkedager. Henting hos oss er alle dager mandag-fredag. Utkjøring til mottakere; alle dager mandag-fredag. Ved høytider vil det kunne gå noe ekstra tid.

Servicepakke
Transporttiden er fra 1 til 7 dager, avhengig av strekning. Ta kontakt hvis noe skulle være uklart angående frakten.

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden. I tilfelle det gjelder kredittkunder, vil faktura bli tilsendt i etterhånd.

Personopplysninger
Davvi Girji behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos Davvi Girji blir betalingen behandlet av Bambora eller PayPal, som er sikre elektroniske betalingsløsninger for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

http://www.bambora.com
http://www.paypal.com

Retur av varer

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene må du innen 1 døgn fra bestillingen er sendt gi Davvi Girji skriftlig melding via e-post til order(a)davvi.no.

NB! Nedlastbare produkter, som f.eks. eBøker, kan ikke avbestilles.

Reklamasjon
Dersom det ved mottak av varer oppdages at det er sendt dem feil vare eller at tilsendte vare har fabrikasjonsfeil kan denne vare returneres. Annen retur av varer kan også aksepteres så fremst dette gjøres i henhold til vedlagte skjemaer om heving av kjøp, benyttelse av angrerett eller annen reklamasjon og retur.

Gi Davvi Girji skriftlig melding via e-post om at du vil påberope deg mangelen. Davvi Girji vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Det skal uansett fylles ut et returskjema som skal returneres sammen med varen.

Jfr. Forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere 2 år.

Returskjema
Trykk her for returskjema.

NB! Nedlastbare produkter, som f.eks. eBøker, kan ikke avbestilles eller returneres.

Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Dersom det ved mottak av varer oppdages at det er sendt dem feil vare eller at tilsendte vare har fabrikasjonsfeil kan denne vare returneres. Annen retur av varer kan også aksepteres så fremst dette gjøres i henhold til vedlagte skjemaer om heving av kjøp, benyttelse av angrerett eller annen reklamasjon og retur. All retur skal gjøres i henhold til retningslinjer beskrevet på våre skjemaer.

Angrerett
NB! Det er ingen angrerett på nedlastbare produkter, som f.eks. eBøker.

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. nedlastbart fra webside e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Angreskjemaet kan lastes ned nedenfor.

Trykk her for returskjema.

Garanti
Davvi Girji garanterer at de varer som avsendes til deg ikke er synlig skadet eller har mangler på noen måte. Skulle det allikevel oppstå en situasjon hvor du ønsker å påpeke feil må dette varsles oss umiddelbart etter mottak av vare. Eventuell feil/skade som har oppstått grunnet transportørens håndtering av forsendelse må rapporteres transportøren.