• SIM : Máná giellaáddejupmi - Maanan gielagoerkse - Máná gielladádjaibme

SIM : Máná giellaáddejupmi - Maanan gielagoerkse - Máná gielladádjaibme

av Div.

  • Varenr.: 9788273749406
  • Tilgjengelighet: 102

  • Kr.200,-
  • Eks. mva: Kr.200,-Saemien impressive morfologeles teeste lea dorjesovveme goeren mietie dan Dansk Impressive Morfologiske teestese, jalhts daate lea akte øøvre orre teeste.

Mijjieh libie veeljeme aktem tjåenghkies barkoetesstegærjam darjodh daejtie golme saemien gielide mejtie Nøørjesne nåhtadibie. Dah teestesjeemah leah sjiere noerhte-, luvlie- jih åarjelsaemien.

Skriv produktomtale

Du må logge inn eller registrere deg for å kunne skrive omtale.

Relaterte produkter

SIM-Sámegiela impressiiva morfologalaš teasta
SIM -Sámegiela impressijvva morfolgogalasj gæhttjalibma
SIM goere - Saemien impressive morfologeles teeste